Laaja-alainen erityisopettaja, vakituinen, Saunakallion koulu

Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.

Haluatko olla tukemassa ja kannustamassa lasten oppimista? Oletko kehittämishaluinen, yhteistyökykyinen ja haluaisit kiinnostavan työn opetuksen parissa?

Olisitko sinä Saunakallion koulun uusi LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA?

Saunakallion koulu on vahvuuspedagogiikkaan suuntautunut monikulttuurinen koulu Järvenpään vehreässä Jampan kaupunginosassa. Koulussa on noin 280 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Toimintakulttuurimme rakentuu inkluusiomyönteisyydelle. Yhteisopettajuus ja aktiivinen tiimityöskentely ovat tärkeä osa koulumme arkea.

Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Arvostamme aktiivista ja myönteistä yhteistyötä kotien kanssa, oppilaiden syvien vahvuuksien tuntemuksen edistämistä sekä restoratiivista, keskustelevaa oppimisilmapiiriä ja sovittelua. Tavoitteenamme on turvallinen koulu, jossa kaikkien hyvinvointi otetaan huomioon ja erilaiset oppilaat kohdattaan lämpimästi ja arvostaen.

Toivomme sinulta

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin kuuluu osa-aikainen erityisopetus vuosiluokilla 1–6. Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua työskennellä joustavasti erilaisissa ryhmissä, esim. samanaikaisopettajuudessa sekä pienryhmässä. Työ vaatii hyviä organisointitaitoja ja näkemystä opiskeluhuoltoryhmän moniammatillisen yhteistyön toteuttamisesta.

Tehtävä on vakituinen ja alkaa 1.1.2024.

Hakijan eduksi katsotaan kaikenlainen kokemus erityisopetuksesta sekä kiinnostus ja myönteinen asenne inklusiivisen opetuksen joustavaa järjestämistä kohtaan.

Miksi tulisit Järvenpäähän?

Saunakallion koulun innovatiivinen ja hyvähenkinen työyhteisö antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja innostavaan työtodellisuuteen. Meillä ketään ei jätetä yksin, kollegiaalinen tuki on osa arkea. Tervetuloa mukaan kehittyvään kouluumme!

Lisätietoja

Tiina Piiroinen, Saunakallion koulun rehtori
p. 0403153530
tiina.piiroinen@jarvenpaa.fi

Kelpoisuusehdot

Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa sekä erityisopettajan kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee olla saavutettuna ennen hakuajan päättymistä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot

  • Sopimusala OVTES
  • Koeaika on kuusi (6) kuukautta
  • Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote
  • Meillä Järvenpäässä on opettajien palkkauksessa käytössä työn vaativuuden arviointiin perustuva palkkiojärjestelmä. Arvostamme erityisopettajan työtä, joten erityisopettajille ja erityisluokanopettajille maksetaan tehtäväkohtaisen palkan päälle 100–150 e/kk rekrytointi/TVA-lisää.

Järvenpään kaupunki sitoutuu työnantajana edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi henkilöitä erilaisilla taustoilla, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Hakuaika alkaa: 16.11.2023 13:00Hakuaika päättyy: 30.11.2023 15:00

Jaa ilmoitus